News & Events

IFNW Center proudly held the 1st Annual Nutrition Conference 2014 at Novotel Bangkok Siam Hotel on July 27,2014.
 

 
IFNW Center ได้จัดงานประชุม Nutrition ครั้งแรกประจำปี 2014 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค.2557 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม Novotel Siam โดยมี อ.กมล ไชยสิทธิ์เป็นวิทยากรหลัก และได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญอีก 2 ท่าน คือ รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ ประจำหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วยครับ

งานประชุมจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกของ IFNW Center เพื่ออัพเดตความรู้ด้าน Nutrition โดยรวบรวมองค์ความรู้, งานวิจัยใหม่ๆ และ Trend ที่เป็น Nutrition Highlight น่าสนใจในรอบปีParts of the commemorative pictures were taken at IFNW 1st Annual Nutrition Conference 2014 held at Novotel Bangkok Siam Hotel on July 27,2014.

IFNW Center would like to thank all of the students who sacrificed their precious time, especially the invited lecturers, Assoc.Prof. Dr. Narin Voravud from Medical Oncology Unit, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University and also Assoc. Prof. Dr. Neti Waranuch, Head of Cosmetic & Natural Product Research Center (Faculty of Pharmaceutical Science in collaboration with Faculty of Medicine) Naresuan University.


The conference
was held exclusively for IFNW members to update their knowledge with lateset updates, researches, trends and highlights of nutritio
n issues within the year 2014.

 
IFNW Center has affiliated its training program with The American Naturopatic Certification Board since May,2013.
 
 
The IFNW Nutrition Training Program is officially accredited by ANCB (The American Naturopathic Certification Board) since May, 2013. IFNW is also designated by ANCB as an official representative exclusively in Thailand for the proctored examination of the American Board Certied in Nutritional Wellness (CNW).

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศูนย์ IFNW (The Integrative Functional Nutrition and Wellness Center) ซึ่งดูแลหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน Nutrition เชิงปฏิบัติการที่เน้นการนำไปใช้จริง, หลักสูตรของเราถูกพัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถันและควบคุมดูแลโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพและนักเภสัชวิทยาซึ่งที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านโภชนาการทางคลินิกและเชิงปฏิบัติการ, รวมถึงได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ด้านเภสัชพฤกษศาสตร์และพิษวิทยา    โปรแกรมการฝึกอบรม Nutrition ของทาง IFNW นั้นได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ โดยสถาบัน ANCB (The American Naturopathic Certification Board) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมบริหาร American Board ทางด้าน Nutritional Wellness นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี2013 เป็นต้นมา นอกจากนี้ IFNW ยังได้รับการแต่งตั้งจากทาง ANCB ให้เป็นตัวแทนการจัดสอบอเมริกันบอร์ดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยอีกด้วย (Board Certified in Nutritional Wellness:CNW)

 
 
IFNW Center has been part of the main sponsors in the  NAPA 2013 Conference (The 4th International   Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging,    Obesity and Cancer).
 
 
ทางศูนย์ IFNW มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนการประชุม NAPA 2013 (The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer) ภายใต้หัวข้อการประชุมเรื่อง "การปรับสมดุลเชิงชีวภาพในด้านสุขภาพและ ความงาม โดยใช้ศาสตร์ทางโภชนาการและการออกกำลังกาย" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา

IFNW Center has joined the NAPA 2013 Conference (The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer) with the theme of “Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise” as part of the sponsorship program. The event was held during August 14 – 17, 2013 at Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya, Thailand.