Lifestyle Nutrition for Metabolic Syndrome

คอร์สอบรม Lifestyle Nutrition for Metabolic Syndrome | โภชนาการเสริมสร้างวิถีชีวิต สำหรับภาวะเมแทบอลิค ซินโดรม

      คอร์สโภชนาการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ lifestyle ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ ภาวะเมแทบอลิค ซินโดรม หรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารของร่างกายที่ผิดปกติไป อันสัมพันธ์กับการเกิด โรคอ้วนลงพุง โรคเบาหวาน ภาวะดื้อต่ออินสุลิน ภาวะไขมันในเลือดสูง  ไขมันเกาะตับ  และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งต่อมาภาวะเหล่านี้จะส่งผลต่อความเสี่ยงการเกิด โรคหลอดเลือดและหัวใจ (CVDs) เกิดหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ได้ในที่สุด   ซึ่งเป็นกลุ่มภาวะสุขภาพที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  ส่งผลต่อความสูญเสียทั้งทางร่างกาย ชีวิต และค่าใช้จ่ายอย่างสูงในแต่ละปีประชากรไทย

       คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่เป็นระบบในช่วงเวลาแต่ละวัน  ให้สอดคล้องกับ lifestyle ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะ Metabolic Syndrome.......มีอะไรควรต้องคำนึงบ้าง ? ....... เช่น  การเรียนรู้เมนูและชนิดสารอาหาร ในแต่ละมื้อทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ให้มีความสัมพันธ์อย่างไรกับการควบคุมระดับน้ำตาล  ระดับไขมัน ควบคุมน้ำหนัก และการเผาผลาญของร่างกาย ระบบสารสื่อประสาท นาฬิกาชีวิต 

       รวมถึงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Functional foods, Specialty diets, ผักผลไม้ในชีวิตประจำวัน, การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารแบบ commercialized products ในซูเปอร์มาร์เก็ต  เช่น ประเภทชนิด น้ำมัน น้ำตาล แป้ง รวมถึงสารพฤกษาเคมี (Phytochemicals) และสมุนไพร ที่นำมาประยุกต์ใช้ในสอดคล้องในช่วงเวลาแต่ละวัน   และที่สำคัญที่สุดคือ การประยุกต์ความรู้จากเคสตัวอย่างที่มีปัญหาที่พบได้จริงในชีวิตประจำวัน 

       หมายเหตุ: ในแต่ละสัปดาห์ จะมีความรู้พิเศษ งานวิจัยอัพเดตเรื่องสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ยาและวัคซีนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

 

*      ผู้อบรมจะได้รับประกาศนียบัตร  " Lifestyle Nutrition for Metabolic Syndrome "

คอร์สอบรมที่ได้รับการร่วมมืออย่างเป็นทางการจาก สมาคมโภชนาการและสมุนไพรเชิงบูรณาการ/ Integrative Nutrition and Herbal Medicine Association (INHMA)

 


 

 

กำหนดการอบรม:   

                               ทุกวันอาทิตย์   จำนวน 4 สัปดาห์  

ค่าอบรม                ปกติ 24,900 บาท --> ลดพิเศษเหลือ 18,900 บาท  

                                (ลดราคา เฉพาะกิจออนไลน์ ประจำปี 2023) 

                                * ผ่อนชำระได้ 2 งวด

เวลาอบรม:              9.30 - 14.30 น. | เรียนออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

                                (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)

จำนวนผู้อบรม:        จำกัดจำนวน

คุณสมบัติผู้อบรม:  1) บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์, Health Science (วิทยาศาสตร์สุขภาพ), Food Science (วิทยาศาสตร์อาหาร)โภชนาการ, Anti-Aging (เวชศาสตร์ชะลอวัย)เภสัชศาสตร์พยาบาล และ แพทย์

                                 2) บุคคลที่ทำงานในสายด้านสุขภาพ

 


 

*  สำหรับนักเรียนเก่า ->  รับส่วนลดค่าเรียน 1,000 บาท  เหลือ 17,900 บาท

 สามารถแบ่งชำระค่าเรียนได้ 2 งวด ->  ชำระ 50% ก่อนการอบรม และส่วนที่เหลือก่อนสัปดาห์สุดท้ายของการอบรม

*  สำหรับนักเรียนใหม่ ->  ลงทะเบียนเป็น Buddy กัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม **


หมายเหตุ: ** IFNW Center จะทำการ Refund ส่วนลด Buddy นักเรียนใหม่,  ภายในก่อนสัปดาห์สุดท้ายของการอบรม

                     ( โดย ฺBuddy แจ้งชื่อกันและกัน พร้อมชำระค่าลงทะเบียน ก่อนการเปิดอบรม)

วันลงทะเบียน:             ตั้งแต่ 25 ม.ค. 66 เป็นต้นไป  - 17 ก.พ. 6ุ6

วันเปิดอบรม:               วันอาทิตย์ที่  19 ก.พ. / 26 ก.พ. / 5 มี.ค. / 12 มี.ค.

                                    ( 4 สัปดาห์ ทุกวันอาทิตย์ )

                                   

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สอบรม ได้ด้านล่างนี้

ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนตารางเรียน ,ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน

 


 

Topics & Schedule    

 


  

รายละเอียดหัวข้อคอร์สอบรม

สัปดาห์ที่ 1

      สัปดาห์แรก เราจะได้เรียนรู้ โภชนาการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต  เพื่อการควบคุมน้ำตาล การแก่ของเซลล์  ป้องกันโรคทางหลอดเลือด และการป้องกันโรคเบาหวาน    โดยมีรายละเอียดดังนี้

• โรคเบาหวานประเภท 3 และการป้องกันภาวะโภชนาการ ความต้านทานต่ออินซูลินในกระบวนการอักเสบ

• น้ำตาลที่ซ่อนอยู่ การเสพย์ติดน้ำตาลและสารสื่อประสาท AGEs และการป้องกันความชราของเซลล์

• จังหวะการนอน รูปแบบการนอนหลับ & ไมโครไบโอมในลำไส้สำหรับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความต้านทานต่ออินซูลิน

       รวมถึงวิธีการวางแผนสูตรอาหารตลอดวัน เมนูอาหารพิเศษ และสารพฤกษเคมี  ให้สอดคล้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลและการดื้อต่ออินซูลิน  เทคนิคการปรุงอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและ เทคนิคการเลือกซื้ออาหารจากซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อการควบคุมน้ำตาล  ดังนี้

• ฺBreakfast: อาหารเช้าที่ช่วยควบคุมการทำงานของฮอร์โมนอินสุลิน และ GLP-1 , Functional food and supplement สำหรับช่วยควบคุมและป้องกันภาวะการดื้อต่ออินสุลิน

• Lunch : เมนูอาหารกลางวัน และการเลือกรับประทานผลไม้ ที่มีผลต่อการควบคุมน้ำตาล  สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลและผลต่อสุขภาพร่างกาย

• Dinner : เมนูอาหารและสมุนไพรช่วงเย็น  ที่มีผลต่อการควบคุมน้ำตาล ผ่านระบบการทำงานของ probiotic ในลำไส้   ช่วยควบคุมการปลดปล่อยน้ำตาลตลอดคืน    

 

 

สัปดาห์ที่ 2

      สัปดาห์ที่สอง เราจะได้เรียนรู้โภชนาการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต  เพื่อควบคุมภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ   โดยมีรายละเอียดดังนี้

• HDL และคุณสมบัติต้านหลอดเลือด, อาหารเพิ่ม HDL, สารพิษในสิ่งแวดล้อม & การออกซิเดชันของไขมัน
• น้ำมันประกอบอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจ ควบคุมการอักเสบ ไขมันในเลือดผิดปกติ และไมโครไบโอมในลำไส้
• Circadian Rhythm, Epigenetic & Lifestyle Nutrition สำหรับการควบคุมโปรไฟล์ไขมัน

รวมถึงวิธีการวางแผนสูตรอาหารตลอดวัน เมนูอาหารพิเศษ และสารพฤกษเคมี  ให้สอดคล้องกับการควบคุมระดับไขมันในเลือด และสำหรับความดันเลือด และหัวใจที่แข็งแรงด้วยคุณสมบัติต้านโรคหลอดเลือดหัวใจ     เทคนิคการปรุงอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารที่ช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและ เทคนิคการเลือกซื้ออาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น น้ำมันปรุงอาหาร ดังนี้

• Breakfast: อาหารเช้าที่ช่วยเสริม probiotic เพื่อควบคุมการสร้างและสลายไขมันในหลอดเลือด  Functional food และ supplement สำหรับควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือด

• Lunch: เมนูอาหารกลางวันสุขภาพดีแบบง่าย การใช้สารพฤกษเคมีในการควบคุมไขมันในเส้นเลือด   หลักการเลือกเนื้อสัตว์และ น้ำมันในการปรุงประกอบอาหารเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด

• Dinner: อาหารและสมุนไพรและวิธีการปรุงประกอบอาหารเพื่อควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือด    สัดส่วนอาหารและ probiotic ในลำไส้ต่อการควบคุมระดับไขมัน

 

สัปดาห์ที่ 3

     สัปดาห์ที่สาม เราจะได้เรียนรู้โภชนาการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต   เพื่อการควบคุมน้ำหนักของกลุ่มอาการเมแทบอลิค ซินโดรม   โดยมีรายละเอียดดังนี้

• Adiposopathy & เซลล์ไขมันที่เป็นอันตราย ความอยากอาหาร และฮอร์โมน
• จังหวะและการควบคุมความอยากอาหาร การขาดสารอาหารรองในกลุ่มอาการเมตาบอลิซึม
• Gut Microbiome ในกลุ่มอาการเมตาบอลิซึม ระเบียบเซลล์ Epigenetic และ Adipose (ไขมัน)
       รวมถึงวิธีการวางแผนสูตรอาหารตลอดวัน เมนูอาหารพิเศษ และสารพฤกษเคมี  ให้สอดคล้องกับการควบคุมน้ำหนัก โดยเฉพาะกับกลุ่มภาวะเมแทบอลิค ซินโดรม เพิ่มอัตราการเผาผลาญ และการเผาผลาญไขมัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

• Breakfast:  อาหารเช้าสำหรับการกระตุ้นฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญร่างกาย  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยลดน้ำหนักสำหรับช่วงเช้า

• Lunch:  เมนูอาหารกลางวันในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญ และอาหารว่างที่ช่วยการควบคุมน้ำหนักในช่วงบ่าย

• Dinner: สมุนไพรที่ปรุงเป็นอาหาร และอาหารที่ส่งเสริมการลดน้ำหนัก ผ่านทางการควบคุมระบบสมดุล probiotic ในร่างกาย และอาหาร functional food ที่ช่วยในการเผาผลาญขณะนอนหลับ     การทำ IF และ ketogenic diet ช่วยในการลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่

 

    

สัปดาห์ที่ 4

      สัปดาห์สุดท้าย  จะได้เรียนเกี่ยวกับการรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา จากการนำเคสจริงมาจำลองให้ดูว่าต้องมีการให้คำแนะนำอย่างไรบ้าง ในเรื่องของการจัดการวิถีชีวิต และการแนะนำอาหารให้รับประทาน สำหรับการดูแลและป้องกันภาวะเมแทบอลิค ซินโดรม

• กรณีศึกษาและการจัดการโภชนาการตลอดทั้งวันสำหรับภาวะเมแทบอลิค ซินโดรม
• Gut Microbiome: พรีไบโอติก โปรไบโอติก โพสต์ไบโอติกในอาหารสำหรับภาวะเมแทบอลิค ซินโดรม
• การผสมผสานของสูตรอาหาร อาหารพิเศษ เครื่องดื่ม สมุนไพร ผลไม้และผัก วิตามิน อาหารเพื่อการทำงานสำหรับภาวะเมแทบอลิค ซินโดรม
• ความสัมพันธ์ของอาหาร ไลฟ์สไตล์ การออกกำลังกาย ต่อมไร้ท่อ และจังหวะของ Circadian ในกลุ่มภาวะเมแทบอลิค ซินโดรม


 

สำหรับนักเรียนเก่า

สามารถแจ้งความประสงค์เรียนง่ายๆ ได้ทาง 

Line >> https://line.me/ti/p/woooRu8Yr2

Email: info@ifnw.net , facebook.com/ifnwthai  หรือ 081-9243244

เมื่อทาง IFNW Center ได้รับการคอนเฟิร์มความประสงค์เรียน ก็จะจัดส่งรายละเอียดชำระค่าลงทะเบียนให้ทางอีเมล์ครับ

สำหรับนักเรียนใหม่                          

ผู้ที่สนใจสามารถทำการลงทะเบียนกรอกใบสมัครทางออนไลน์

แพทย์ ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์   โดยเตรียมเอกสารต่างๆดังนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสาร เช่น iPad ของท่านล่วงหน้าดังต่อไปนี้ครับ
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต (พร้อมลายเซ็น) 
ขนาดไม่เกิน 1 MB

2. รูปถ่ายหน้าตรงใดๆก็ได้ขนาด นิ้วขึ้นไป  ขนาดไม่เกิน 1 MB

โดยมีขั้นตอนกรอกใบสมัครออนไลน์ง่ายๆ คือ  
1. คลิ้กที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร >  http://www.ifnw.net/14561796/application-form

2. กรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตามที่ระบุ (ถ้าข้อมูลช่องไหนมีดอกจัน * สีแดง จำเป็นต้องกรอกครับ)

3. หัวข้อการอบรม  ให้เลือก   “ Lifestyle Nutrition for Metabolic Syndrome ”

4. ใบสมัครจะมี หน้า,  เมื่อกรอกใบสมัครหน้าแรกแล้ว  ให้กดปุ่ม "Next" สีส้ม   เพื่อไปยังหน้าถัดไป

 

    โดยที่ Section D หน้าสุดท้าย จะมีปุ่มให้อัพโหลดรูปครับ ตามไกด์ไลน์ที่ระบุไว้

    หัวข้อย่อย D1) เราจะกดปุ่มเพื่ออัพโหลด สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต (พร้อมลายเซ็น) 
    หัวข้อย่อย D2) เราจะกดปุ่มเพื่ออัพโหลด   รูปถ่ายหน้าตรงใดๆก็ได้ขนาด นิ้วขึ้นไป

 

 * เมื่อทำการกรอกใบสมัครและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้ว    กดปุ่ม Submit เพื่อส่งเอกสารได้เลยครับ    

 * ทั้งนี้ สามารถแจ้งคอนเฟิร์มทางไลน์เมื่อส่งใบสมัครได้ทาง  Line >> https://line.me/ti/p/woooRu8Yr2

 * เมื่อทางเราได้รับและรีวิวเอกสารแล้ว  จะคอนเฟิร์มรายละเอียดในการลงทะเบียนให้ทางอีเมล์ภายใน วันทำการครับ  

 

 (หมายเหตุ: ถ้าภายใน วันยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ  สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง  Line >> https://line.me/ti/p/woooRu8Yr2  หรือ   info@ifnw.net  )

 

 


 

 หมายเหตุ :

* คอร์สอบรม  ตามปกติจะเป็นคอร์สอบรมแบบ Class-based เรียนในห้องเรียน    ซึ่งในสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น    จึงทำให้ได้มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะกิจแบบออนไลน์   โดยผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom        ทั้งนี้ทางศูนย์จะไม่ได้อัดวิดีโอการสอน     แต่จะมีไฟล์เสียง mp3 ให้ทุกท่านแทน
 
* เมื่อทางศูนย์ได้ตรวจใบสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      จะทำการสรุปจำนวนผู้เรียนและ ส่งไฟล์เอกสารการเรียน พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น Zoom ทางอีเมล์ส่วนตัวของแต่ละท่าน      ภายในวันเสาร์ที่ 4 ก.ย. 64 
 
* เอกสารการเรียนการสอน และภาพหรือวิดีโอการสอนทางสื่ออิเลคโทรนิคส์   ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สอนและทางศูนย์ IFNW Center      ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่  ทำซ้ำ  อัดวิดีโอ หรือแจกจ่ายซึ่งเอกสาร, ภาพ หรือวิดีโอการสอนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 

  << Click to apply