โภชนาการเฉพาะบุคคล | Precision Nutrition

คอร์สอบรม “โภชนาการเฉพาะบุคคล” (Precision Nutrition)

คอร์สนี้จะเป็นการให้ความรู้เรื่องของ การใช้อาหารและโภชนาการให้เหมาะกับแต่ละบุคคล  โดยมอง "ความต้องการ" และ "ปัจจัยภายใน"ของแต่ละบุคคล..........โดยคำนึงถึงความต้องการของแต่ละคนด้านอาหาร (dietary needs), ด้านกระบวนการเผาผลาญ (metabolism), วิถีชีวิต (lifestyles), สรีรวิทยา (physiology)และ พันธุกรรม (geneticsที่ต่างกัน จะมีผลต่อการวางแผนด้านอาหารที่ต่างกัน นำไปสู่คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดสุขภาพที่สมบูรณ์ (optimum health) มากที่สุด

 

 

 

 

ผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โภชนาการเฉพาะบุคคล | Precision Nutrition”   

คอร์สอบรมที่ได้รับการ Accredit อย่างเป็นทางการจากสมาคมโภชนาการและสมุนไพรเชิงบูรณาการ/ Integrative Nutrition and Herbal Medicine Association (INHMA)

 

 


 

 

กำหนดการอบรม:   ทุกวันอาทิตย์   จำนวน 4 สัปดาห์    

ค่าอบรม                ปกติ 24,900 บาท --> ลดพิเศษเหลือ 15,900 บาท  

                               (ลดราคา เฉพาะกิจออนไลน์ ประจำปี 2021) 

                             * ผ่อนชำระได้ 2 งวด

เวลาอบรม:              9.30 - 14.30 น. | เรียนออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

                                (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)

จำนวนผู้อบรม:        จำกัดจำนวน

คุณสมบัติผู้อบรม:  บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น Science (วิทยาศาสตร์), Health Science (วิทยาศาสตร์สุขภาพ), Food Science (วิทยาศาสตร์อาหาร), โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์, Anti-Aging, เภสัชศาสตร์, พยาบาล และ แพทย์         

 

วันลงทะเบียน:             ตั้งแต่ 25 ก.พ. 64 เป็นต้นไป   - 6 มี.ค. 64

วันเปิดอบรมรุ่นที่ 1:     วันอาทิตย์ที่  7 มี.ค.,  14 มี.ค.,  28 มี.ค., 4 เม.ย.   

                                    (4 สัปดาห์ ทุกวันอาทิตย์ ** เว้นการเรียนการสอนในอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 64)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สอบรม ได้ด้านล่างนี้

ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนตารางเรียน ,ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน

 


 

Topics & Schedule 

  

 


  

รายละเอียดหัวข้อคอร์สอบรม

สัปดาห์ที่ 1

      สัปดาห์แรกจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐาน concept เรื่องของ genes และ epigenetics หรือการควบคุมการแสดงออกของยีน  ระบบการเผาผลาญและการนำสารอาหารไปใช้ที่เกี่ยวข้องกับยีน  ซึ่งจะได้เรียนถึง metabolic profiles ตัวใดบ้างที่จะถูกนำมาใช้ในการกำหนดอาหารและสารอาหารในการดูแลสุขภาพระดับบุคคล 

      นอกจากนี้จะได้เรียนถึงระบบฮอร์โมนที่ควบคุมการแสดงออกของยีน โดยจะเน้นฮอร์โมนที่สามารถควบคุมด้วยอาหาร หรือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่จะส่งผลต่อสุขภาพ

 

สัปดาห์ที่ 2

      เราจะเรียนเรื่องสารอาหารทั้งกลุ่มคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน (Macronutrients) ซึ่งในบางคนทำไมการรับประทานไขมันแล้วไม่เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง ทั้งๆที่รับประทานปริมาณไขมันเท่ากันกับคนที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ? เป็นต้น   จะได้เรียนรู้ยีนที่ควบคุมการเผาผลาญและควบคุมสารอาหารต่างๆเหล่านั้น เพื่อที่จะจัดสัดส่วนอาหารให้ตรงตามยีนต่างๆของคนนั้นๆ     

      นอกจากนี้จะได้เรียนรู้ถึงวิตามินและเกลือแร่ (Micronutrients)  ในบางคนอาจมีการสลายวิตามินหรือมีความต้องการวิตามินมากน้อยต่างกันไปตามรูปแบบยีนและพันธุกรรม   ซึ่งค่าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ได้รับในแต่ละวัน (RDA) อาจจะต้องปรับปริมาณวิตามินไปตามรูปแบบพันธุกรรมของแต่ละบุคคล

 

สัปดาห์ที่ 3

      สัปดาห์นี้จะได้เรียนเรื่องของจุลินทรีย์และระบบการทำงานของลำไส้  ที่มีการสร้างสาร Short chain fatty acids และสารอาหารอื่นๆ   มาควบคุมการแสดงออกของยีนทำให้มีผลต่อการจัดอาหาร แม้จะรู้ยีนในร่างกายแล้วยังต้องคำนึงถึงจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่จะส่งผลต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนอีกด้วย

      นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้การแปลผลทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำอาหารสำหรับแต่ละบุคคลได้ และการบูรณาการความรู้เรื่องยีนและอาหารสู่คำแนะนำเรื่องปริมาณการรับประทานอาหาร ระดับวิตามิน ที่มีผลต่อยีนตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

สัปดาห์ที่ 4

      สัปดาห์นี้จะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ด้านพันธุกรรมและยีนในการพัฒนาอาหารและการเกษตร เพื่อสุขภาพ และการดัดแปลงอาหารด้วยความรู้ด้านยีนและ metabolomics ในการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ

      เราจะเรียนถึงการรับประทานอาหารที่มี Non coding RNA แล้วเข้ามาควบคุมการแสดงออกของยีน และการเรียนเรื่องของ Exosome ในอาหารและร่างกายในการควบคุมการแสดงออกของยีนและการนำส่งสารอาหารในร่างกายที่มากกว่าองค์ความรู้ nanotechnology แบบเดิมๆ     โดยในอาหารหลายชนิดเช่นน้ำนมบางชนิดส่งผ่าน microRNA ทำให้ส่งผลต่อการพัฒนาสมองและการกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ ซึ่งจะได้เรียนถึงสมุนไพรที่มีผลต่อการส่งผ่าน microRNA ต่างๆในการควบคุมการทำงานของร่างกาย 

FAQ

Q: คอร์สอบรม Precision Nutrition ต่างกับ Nutrigenomics อย่างไร

A: คอร์สอบรม Precision Nutrition ต่างกับ Nutrigenomics ตรงที่การเรียนเรื่อง nutrigenomics จะเป็นการเรียนเรื่องอาหารกับยีนเป็นหลัก  ไม่ได้เรียนเรื่องปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ระบบฮอร์โมน และระบบจุลินทรีย์ในลำไส้ที่มาส่งผลต่อการแสดงออกของยีนกับความต้องการสารอาหารของแต่ละบุคคล ซึ่ง Precision nutrition จะดูองค์ประกอบปัจจัยต่างๆทุกด้านมาเป็นส่วนประกอบในการแนะนำด้านอาหาร

 

Q: คอร์สอบรม Precision Nutrition ต่างกับ Lifestyle Medicine อย่างไร

A: คอร์สอบรม Precision Nutrition ต่างกับ Lifestyle medicine ตรงที่การเรียนเรื่อง Precision nutrition เป็นการเรียนที่เน้นลงลึกเรื่องยีนและระบบการเผาผลาญที่ทำให้ความต้องการและคำแนะนำของสารอาหารจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล  ส่วน Lifestyle medicine เป็นการเรียนถึงการปรับวิถีชีวิตสำหรับคนทั่วไปในภาพรวมโดยยังไม่ได้เน้นปรับมาเป็นปัจเจกบุคคล

 


 

สำหรับนักเรียนเก่า

สามารถแจ้งความประสงค์เรียนง่ายๆ ได้ทาง 

Line >> https://line.me/ti/p/woooRu8Yr2

Email: info@ifnw.net , facebook.com/ifnwthai  หรือ 081-9243244

เมื่อทาง IFNW Center ได้รับการคอนเฟิร์มความประสงค์เรียน ก็จะจัดส่งรายละเอียดชำระค่าลงทะเบียนให้ทางไลน์หรืออีเมล์ต่อไป

สำหรับนักเรียนใหม่                          

ผู้ที่สนใจสามารถทำการลงทะเบียนกรอกใบสมัครทางออนไลน์

แพทย์ ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์   โดยเตรียมเอกสารต่างๆดังนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสาร เช่น iPad ของท่านล่วงหน้าดังต่อไปนี้ครับ
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต (พร้อมลายเซ็น) 
ขนาดไม่เกิน 1 MB

2. รูปถ่ายหน้าตรงใดๆก็ได้ขนาด นิ้วขึ้นไป  ขนาดไม่เกิน 1 MB

โดยมีขั้นตอนกรอกใบสมัครออนไลน์ง่ายๆ คือ  
1. คลิ้กที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร >  http://www.ifnw.net/14561796/application-form

2. กรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตามที่ระบุ (ถ้าข้อมูลช่องไหนมีดอกจัน * สีแดง จำเป็นต้องกรอกครับ)

3. หัวข้อการอบรม  ให้เลือก   “ โภชนาการเฉพาะบุคคล (Precision Nutrition) ”

4. ใบสมัครจะมี หน้าโดยที่ Section D หน้าสุดท้าย จะมีปุ่มให้อัพโหลดรูปครับ ตามไกด์ไลน์ที่ระบุไว้

    หัวข้อย่อย D1) เราจะกดปุ่มเพื่ออัพโหลด สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต (พร้อมลายเซ็น) 
    หัวข้อย่อย D2) เราจะกดปุ่มเพื่ออัพโหลด   รูปถ่ายหน้าตรงใดๆก็ได้ขนาด นิ้วขึ้นไป

 * เมื่อทำการกรอกใบสมัครและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้ว    กดปุ่ม Submit เพื่อส่งเอกสารได้เลยครับ    

 * ทั้งนี้ สามารถแจ้งคอนเฟิร์มทางไลน์เมื่อส่งใบสมัครได้ทาง  Line >> https://line.me/ti/p/woooRu8Yr2

 * เมื่อทางเราได้รับและรีวิวเอกสารแล้ว  จะคอนเฟิร์มรายละเอียดในการลงทะเบียนให้ทางอีเมล์ภายใน วันทำการครับ  

 

 (หมายเหตุ: ถ้าภายใน วันยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ  สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง  Line >> https://line.me/ti/p/woooRu8Yr2  หรือ   info@ifnw.net  )

 

 


 

หมายเหตุ :

* คอร์สอบรมนี้   ตามปกติจะเป็นคอร์สอบรมแบบ Class-based เรียนในห้องเรียน    ซึ่งในสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น    จึงทำให้ได้มีการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวแบบออนไลน์   โดยผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom        ทั้งนี้ทางศูนย์จะไม่ได้อัดวิดีโอการสอน     แต่จะมีไฟล์เสียง mp3 ให้ทุกท่านแทน
 
* เมื่อทางศูนย์ได้ตรวจใบสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      จะทำการสรุปจำนวนผู้เรียนและ ส่งไฟล์เอกสารการเรียน พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น Zoom ทางอีเมล์ส่วนตัวของแต่ละท่าน      ภายในวันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 ( 2 วันก่อนการสอน)
 
* เอกสารการเรียนการสอน และภาพหรือวิดีโอการสอนทางสื่ออิเลคโทรนิคส์   ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สอนและทางศูนย์ IFNW Center      ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่  ทำซ้ำ  อัดวิดีโอ หรือแจกจ่ายซึ่งเอกสาร, ภาพ หรือวิดีโอการสอนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 
 

  << Click to apply