การใช้สมุนไพรเชิงประยุกต์ | Medicinal & Nutritional Herbology

ทาง Integrative Functional Nutrition and Wellness Center ใคร่ขอเรียนประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนด้าน การใช้สมุนไพรเชิงประยุกต์ (Medicinal & Nutritional Herbology)

จุดเด่น

            เป็นการอบรมความรู้ในการใช้สมุนไพรเชิงการแพทย์แผนประยุกต์   โดยผสานความรู้ทางด้านเภสัชพฤษศาสตร์ และโภชนศาสตร์     โดยกล่าวง่ายๆ คือ  เรียนรู้การใช้สมุนไพรที่ควรรู้ โดยกล่าวง่ายๆ คือ  เรียนรู้การประยุกต์ใช้สมุนไพรที่ควรรู้ และที่เป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน    โดยมีหลักฐานทางการแพทย์รองรับ ให้ปลอดภัย เข้ากับยา อาหาร และอาการของโรคกลุ่มต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 * คอร์สอบรมด้านสมุนไพรเชิงประยุกต์ (Medicinal & Nutritional Herbology) สำหรับบุคคลทั่วไป

 * มีกำหนดการเปิดอบรมทุกวันอาทิตย์ ครึ่งวัน (9.30 - 15.30 น.)  

 * เริ่มวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561 - จนถึงวันอาทิตย์ที่  13 ม.ค. 2562

 * เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 สัปดาห์

 * ค่าใช้จ่าย  พิเศษ 26,900 บาท (จากเดิม 29,900 บาท)

 * สถานที่เรียน @สยามแสควร์:   

   ห้อง 4012, ชั้น 4  อาคาร The Get : EDU Training Center (ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬา)

   ทางเข้าตรงร้านชา Tea Story (ติด ร้าน S&P)

 

   Click Here to see the classroom map > 

 


ที่มา
            คอร์สนี้ได้เปิดอบรมความรู้เพิ่มเติมด้านสมุนไพรและการใช้อย่างถูกวิธี  สำหรับบุคคลทั่วไป  สืบเนื่องมาจากกระแสสมุนไพรที่เป็นที่นิยมมากขึ้น
  และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในเชิงสุขภาพและความงาม    ซึ่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจในตลาดผู้บริโภคไทยและในตลาดเสรีที่จะเปิดในอนาคตอันใกล้นี้         โดยทางเราได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานวิจัยและค้นคว้าหลักด้านสมุนไพรมากว่า 20 ปี มาร่วมเป็นวิทยากรหลักในการสอนอบรมครับ 

 


 

ลักษณะเนื้อหา
           เนื้อหาจะโฟกัสที่องค์ความรู้ของสมุนไพรที่ควรรู้ประเภทต่างๆ รวมถึงที่เป็นกระแสนิยมแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภค
, การใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธี, ให้เข้ากับโรค รวมถึงการใช้สมุนไพรที่มีความสำคัญและคาบเกี่ยวในเชิง Nutrition ด้วยครับ, โดยเนื้อหาจะเน้นทางด้านสมุนไพรไทยเป็นหลัก โดยมีเสริมความรู้เพิ่มเติมสมุนไพรต่างประเทศเข้าไปด้วยครับโดยผู้ที่สำเร็จการอบรม  จะได้ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (Certificate of Completion) 9 สัปดาห์อีกด้วยครับ

 


 

ผู้ที่เหมาะกับการฝึกอบรม

          คอร์สนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่รักสุขภาพ, ผู้ที่ทำงานในแวดวงสุขภาพและมีความสนใจในเรื่องสมุนไพร,      บุคคลที่มีแนวโน้มหรือโอกาสที่จะต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจโดยใช้สมุน ไพร่ ,     ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่พบส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ มักจะมีประวัติการใช้สมุนไพรร่วมด้วย....โดยผู้บริโภคหลายท่านมีการใช้สมุนไพรตามความเชื่อที่ต่อๆกันมาและใช้ตามโฆษณาชวนเชื่อที่ผิดๆ อย่างแพร่หลาย     ทำให้มีผลต่อการดูแลด้านสุขภาพ

 ปฏิทินกิจกรรมการฝึกอบรม

 

 


     


 

  << Click to apply (for new students)

 

go to the top section >>